Skanderborg BK Juleturnering 4:4 19.12.2011.
De tre første gange blev der afviklet 9 kampe for hvert par, den 19.12 10 kampe. 
Derfor er en justering nødvendig.      Gl.sum  Sidst  I aften    I alt
Efter parnumre og justerede procentpoint   procent- procent- pt  procent- procent-
(de tre første sektioner er nedsat med 10%) point  point     point  point
 1 B Jette Frederiksen & Erik Frederiksen.  93.43  46.30  405 56.25  195.97
 2 B Kirsten Blach L. & Tove Nymann P.....  76.52  45.74  448 62.22  184.48
 3 A Lene Bruun Thomsen & Frede Dahl...... 103.85  49.91  495 68.75  222.51
 4 A Verner Holm & Aksel Jørgensen........  93.43  49.72  388 53.89  197.04
 5 C Trine Foged & Kirsten Føns...........  90.83  37.59  332 46.11  174.54
 6 C Ellen Voldsgaard & Ingelise Sillesen.  70.28  25.56  243 45.00  140.83
 7 B Hanne Hjarsbæk & Mogens Lindekilde...  97.22  49.72  353 49.03  195.97
 8 B Else Morsø & Willi Dupont............  96.20  47.31  430 59.72  203.24
 9 A Mogens Sørensen & Henry Jensen.......  92.50  48.33  362 50.28  191.11
10 A Anni Andersen & Peter Tingholm.......  93.06  45.46  407 56.53  195.05
11 C Per Ørnstrand og Bent Skovfoged Olsen  81.48  40.83  219 30.42  152.73
12 C Hans J. Schrøder & Hans Møller.......  96.11  44.72  375 52.08  192.92
13 B Britta Taulbjerg & Hedvig Valsted....  87.96  48.52  365 50.69  187.18
14 B Lars Bo Christensen & Max Jørndrup...  85.46  39.44  361 50.14  175.05
15 A Anne-Grethe Sørensen & Lis Weng......  95.18  49.50  362 50.28  194.96
16 A Andreas Andersen & Ib Axelsen........ 114.54  46.76  388 53.89  215.19
17 C Aiyo Skriver & Birte Saksø...........  87.68  31.30  349 48.47  167.45
18 C Birgit Brandt & Anne Marie Brødsted..  75.00  46.39  307 42.64  164.03
19 B Holger Kristensen & Jan Eske.........  94.91  52.22  335 46.53  193.66
20 B Inger Feldberg & Edith Klapp.........  87.41  36.02  369 51.25  174.68
21 A Lise Hansen & Jens Christensen.......  90.65  52.96  420 58.33  201.94
22 A Anne Bræmer & Svend E. Nielsen ......  98.52  53.15  431 59.86  211.53
23 C Herdis Hassager & Bent Peter Jensen..  72.68  41.11  335 46.53  160.32
24 C Leif Jørgensen & Torben Siewert......  81.67  35.19  286 39.72  156.58
25 B Ellis Schultz & Henrik Schultz.......  99.81  46.30  328 45.56  191.67
26 B Ingelise Nielsen & Poul Nielsen......  98.06  48.89  354 49.17  196.11
27 A Esther Sørensen & Ryan Sørensen......  82.59  47.13  430 59.72  189.44
28 A Karen Just & Erik Skak............... 107.31  44.81  388 53.89  206.02
29 C Arne Krogh-Nielsen & Ole Jacobsen....  69.35  37.41  231 32.08  138.84
30 C Mona Vincent & Thomas Vincent........  83.52  43.98  352 48.89  176.39
31 B Annette Boesen & Brita Rosb. Wegener.  78.52  43.61  371 51.53  173.66
32 B Mette Bonde & Jens Jakob Bonde.......  91.67  51.20  365 50.69  193.57
33 A Anker Mørk Thomsen & Poul Mathiassen. 104.81  45.28  347 48.19  198.29
34 A Vita Højberg & Hans Højberg .........  88.33  51.39  288 40.00  179.72
35 C Vibeke Madsen & Elinor Sabroe Madsen.  75.65  34.07  385 53.47  163.20
36 C Ingelise Palner & Arne Juhl..........  90.28  51.20  303 42.08  183.56
37 B Inge Sørensen & Kaj Jensen...........  93.70  45.93  343 47.64  187.27
38 A Ebbe Hall-Pedersen & Kristian Valsted  98.24  48.98  430 59.72  206.94
-----------------------------------------------------------------------------------
Skanderborg BK Juleturnering 4:4 19.12.2011.
De tre første gange blev der afviklet 9 kampe for hvert par, den 19.12 10 kampe. 
Derfor er en justering nødvendig.      Gl.sum  Sidst  I aften    I alt
Ornet i præmiegrupper og justeret pctpoint  procent- procent- pt  procent- procent-
(de tre første sektioner er nedsat med 10%) point  point     point  point
 3 A Lene Bruun Thomsen & Frede Dahl...... 103.85  49.91  495 68.75  222.51 Guld
16 A Andreas Andersen & Ib Axelsen........ 114.54  46.76  388 53.89  215.19 Sølv
22 A Anne Bræmer & Svend E. Nielsen ......  98.52  53.15  431 59.86  211.53 Bronze
38 A Ebbe Hall-Pedersen & Kristian Valsted  98.24  48.98  430 59.72  206.94
28 A Karen Just & Erik Skak............... 107.31  44.81  388 53.89  206.02
21 A Lise Hansen & Jens Christensen.......  90.65  52.96  420 58.33  201.94
33 A Anker Mørk Thomsen & Poul Mathiassen. 104.81  45.28  347 48.19  198.29
 4 A Verner Holm & Aksel Jørgensen........  93.43  49.72  388 53.89  197.04
10 A Anni Andersen & Peter Tingholm.......  93.06  45.46  407 56.53  195.05
15 A Anne-Grethe Sørensen & Lis Weng......  95.18  49.50  362 50.28  194.96
 9 A Mogens Sørensen & Henry Jensen.......  92.50  48.33  362 50.28  191.11
27 A Esther Sørensen & Ryan Sørensen......  82.59  47.13  430 59.72  189.44
34 A Vita Højberg & Hans Højberg .........  88.33  51.39  288 40.00  179.72
 8 B Else Morsø & Willi Dupont............  96.20  47.31  430 59.72  203.24 Guld
26 B Ingelise Nielsen & Poul Nielsen......  98.06  48.89  354 49.17  196.11 Sølv
 1 B Jette Frederiksen & Erik Frederiksen.  93.43  46.30  405 56.25  195.97 Bronze
 7 B Hanne Hjarsbæk & Mogens Lindekilde...  97.22  49.72  353 49.03  195.97 Bronze
19 B Holger Kristensen & Jan Eske.........  94.91  52.22  335 46.53  193.66
32 B Mette Bonde & Jens Jakob Bonde.......  91.67  51.20  365 50.69  193.57
25 B Ellis Schultz & Henrik Schultz.......  99.81  46.30  328 45.56  191.67
37 B Inge Sørensen & Kaj Jensen...........  93.70  45.93  343 47.64  187.27
13 B Britta Taulbjerg & Hedvig Valsted....  87.96  48.52  365 50.69  187.18
 2 B Kirsten Blach L. & Tove Nymann P.....  76.52  45.74  448 62.22  184.48
14 B Lars Bo Christensen & Max Jørndrup...  85.46  39.44  361 50.14  175.05
20 B Inger Feldberg & Edith Klapp.........  87.41  36.02  369 51.25  174.68
31 B Annette Boesen & Brita Rosb. Wegener.  78.52  43.61  371 51.53  173.66
12 C Hans J. Schrøder & Hans Møller.......  96.11  44.72  375 52.08  192.92 Guld
36 C Ingelise Palner & Arne Juhl..........  90.28  51.20  303 42.08  183.56 Sølv
30 C Mona Vincent & Thomas Vincent........  83.52  43.98  352 48.89  176.39 Bronze
 5 C Trine Foged & Kirsten Føns...........  90.83  37.59  332 46.11  174.54
17 C Aiyo Skriver & Birte Saksø...........  87.68  31.30  349 48.47  167.45
18 C Birgit Brandt & Anne Marie Brødsted..  75.00  46.39  307 42.64  164.03
35 C Vibeke Madsen & Elinor Sabroe Madsen.  75.65  34.07  385 53.47  163.20
23 C Herdis Hassager & Bent Peter Jensen..  72.68  41.11  335 46.53  160.32
24 C Leif Jørgensen & Torben Siewert......  81.67  35.19  286 39.72  156.58
11 C Per Ørnstrand og Bent Skovfoged Olsen  81.48  40.83  219 30.42  152.73
 6 C Ellen Voldsgaard & Ingelise Sillesen.  70.28  25.56  324 45.00  140.83
29 C Arne Krogh-Nielsen & Ole Jacobsen....  69.35  37.41  231 32.08  138.84
------------------------------------------------------------------------------------
Skanderborg BK Juleturnering 4:4 19.12.2011. 
Point fra 19. dec justeres opad med 50%, da tiden kun tillod 2-spilskampe.
Resultater ordnet efter parnumre.      19. 28.  5.  12.  19.  I alt de
I hver møde med de 37 andre par       dec. nov. dec. dec. dec. 4 gange
deler man altså 3*36 = 108 point,      top= top= top= top= top= top=  samlet
hvad enten man spiller           720 972  972  972  1080 3996  score i
tre eller kun to spil.           pt  pt  pt  pt  just point procent
 1 B Jette Frederiksen & Erik Frederiksen. 405 513  496  500  607.5 2116.5 52.97
 2 B Kirsten Blach L. & Tove Nymann P..... 448 437.4 389  494  672  1992.4 49.86
 3 A Lene Bruun Thomsen & Frede Dahl...... 495 587  534.6 539  742.5 2403.1 60.14
 4 A Verner Holm & Aksel Jørgensen........ 388 519  490  537  582  2128  53.25
 5 C Trine Foged & Kirsten Føns........... 332 330  651  406  498  1885  47.17
 6 C Ellen Voldsgaard & Ingelise Sillesen. 324 343  416  276  486  1521  38.06
 7 B Hanne Hjarsbæk & Mogens Lindekilde... 353 571  479  537  529.5 2116.5 52.97
 8 B Else Morsø & Willi Dupont............ 430 580  459  511  645  2195  54.93
 9 A Mogens Sørensen & Henry Jensen....... 362 478  521  522  543  2064  51.65
10 A Anni Andersen & Peter Tingholm....... 407 467  538  491  610.5 2106.5 52.72
11 C Per Ørnstrand og Bent Skovfoged Olsen 219 447  433  441  328.5 1649.5 41.28
12 C Hans J. Schrøder & Hans Møller....... 375 500  538  483  562.5 2083.5 52.14
13 B Britta Taulbjerg & Hedvig Valsted.... 365 527  423  524  547.5 2021.5 50.59
14 B Lars Bo Christensen & Max Jørndrup... 361 486  437  426  541.5 1890.5 47.31
15 A Anne-Grethe Sørensen & Lis Weng...... 362 440  588  534.6 543  2105.6 52.69
16 A Andreas Andersen & Ib Axelsen........ 388 657  580  505  582  2324  58.16
17 C Aiyo Skriver & Birte Saksø........... 349 497  450  338  523.5 1808.5 45.26
18 C Birgit Brandt & Anne Marie Brødsted.. 307 417  393  501  460.5 1771.5 44.33
19 B Holger Kristensen & Jan Eske......... 335 467  558  564  502.5 2091.5 52.34
20 B Inger Feldberg & Edith Klapp......... 369 525  419  389  553.5 1886.5 47.21
21 A Lise Hansen & Jens Christensen....... 420 550  429  572  630  2181  54.58
22 A Anne Bræmer & Svend E. Nielsen ...... 431 516  548  574  646.5 2284.5 57.17
23 C Herdis Hassager & Bent Peter Jensen.. 335 433  352  444  502.5 1731.5 43.33
24 C Leif Jørgensen & Torben Siewert...... 286 398  484  380  429  1691  42.32
25 B Ellis Schultz & Henrik Schultz....... 328 587  491  500  492  2070  51.80
26 B Ingelise Nielsen & Poul Nielsen...... 354 481  578  528  531  2118  53.00
27 A Esther Sørensen & Ryan Sørensen...... 430 430  462  509  645  2046  51.20
28 A Karen Just & Erik Skak............... 388 644  515  484  582  2225  55.68
29 C Arne Krogh-Nielsen & Ole Jacobsen.... 231 344  405  404  346.5 1499.5 37.53
30 C Mona Vincent & Thomas Vincent........ 352 414  488  475  528  1905  47.67
31 B Annette Boesen & Brita Rosb. Wegener. 371 428  420  471  556.5 1875.5 46.93
32 B Mette Bonde & Jens Jakob Bonde....... 365 547  443  553  547.5 2090.5 52.31
33 A Anker Mørk Thomsen & Poul Mathiassen. 347 600  532  489  520.5 2141.5 53.59
34 A vita Højberg & Hans Højberg ......... 288 425  529  555  432  1941  48.57
35 C Vibeke Madsen & Elinor Sabroe Madsen. 385 403  414  368  577.5 1762.5 44.11
36 C Ingelise Palner & Arne Juhl.......... 303 441  534  553  454.5 1982.5 49.61
37 B Inge Sørensen & Kaj Jensen........... 343 546  466  496  514.5 2022.5 50.61
38 A Ebbe Hall-Pedersen & Kristian Valsted 430 509  552  529  645  2235  55.93
---------------------------------------------------------------------------------------------
Skanderborg BK Juleturnering 4:4 19.12.2011. 
Point fra 19. dec er justeret opad med 50%, da tiden kun tillod 2-spilskampe.
Resultater sorteret i præmiegrupper.    19. 28.  5.  12.  19.  I alt de
I hver møde med de 37 andre par       dec. nov. dec. dec. dec. 4 gange
deler man altså 3*36 = 108 point,      top= top= top= top= top= top=  samlet
hvad enten man spiller           720 972  972  972  1080 3996  score i
tre eller kun to spil.           pt  pt  pt  pt  just point procent
 3 A Lene Bruun Thomsen & Frede Dahl...... 495 587  534.6 539  742.5 2403.1 60.14 Guld
16 A Andreas Andersen & Ib Axelsen........ 388 657  580  505  582  2324  58.16 Sølv
22 A Anne Bræmer & Svend E. Nielsen ...... 431 516  548  574  646.5 2284.5 57.17 Bronze
38 A Ebbe Hall-Pedersen & Kristian Valsted 430 509  552  529  645  2235  55.93 Blik
28 A Karen Just & Erik Skak............... 388 644  515  484  582  2225  55.68	  
21 A Lise Hansen & Jens Christensen....... 420 550  429  572  630  2181  54.58	  
33 A Anker Mørk Thomsen & Poul Mathiassen. 347 600  532  489  520.5 2141.5 53.59	  
 4 A Verner Holm & Aksel Jørgensen........ 388 519  490  537  582  2128  53.25	  
10 A Anni Andersen & Peter Tingholm....... 407 467  538  491  610.5 2106.5 52.72	  
15 A Anne-Grethe Sørensen & Lis Weng...... 362 440  588  534.6 543  2105.6 52.69	  
 9 A Mogens Sørensen & Henry Jensen....... 362 478  521  522  543  2064  51.65	  
27 A Esther Sørensen & Ryan Sørensen...... 430 430  462  509  645  2046  51.20	  
34 A Vita Højberg & Hans Højberg ......... 288 425  529  555  432  1941  48.57	  
 8 B Else Morsø & Willi Dupont............ 430 580  459  511  645  2195  54.93 Guld
26 B Ingelise Nielsen & Poul Nielsen...... 354 481  578  528  531  2118  53.00 Sølv
 1 B Jette Frederiksen & Erik Frederiksen. 405 513  496  500  607.5 2116.5 52.97 Bronze
 7 B Hanne Hjarsbæk & Mogens Lindekilde... 353 571  479  537  529.5 2116.5 52.97 Bronze
19 B Holger Kristensen & Jan Eske......... 335 467  558  564  502.5 2091.5 52.34
32 B Mette Bonde & Jens Jakob Bonde....... 365 547  443  553  547.5 2090.5 52.31	  
25 B Ellis Schultz & Henrik Schultz....... 328 587  491  500  492  2070  51.80	  
37 B Inge Sørensen & Kaj Jensen........... 343 546  466  496  514.5 2022.5 50.61	  
13 B Britta Taulbjerg & Hedvig Valsted.... 365 527  423  524  547.5 2021.5 50.59	  
 2 B Kirsten Blach L. & Tove Nymann P..... 448 437.4 389  494  672  1992.4 49.86	  
14 B Lars Bo Christensen & Max Jørndrup... 361 486  437  426  541.5 1890.5 47.31	  
20 B Inger Feldberg & Edith Klapp......... 369 525  419  389  553.5 1886.5 47.21	  
31 B Annette Boesen & Brita Rosb. Wegener. 371 428  420  471  556.5 1875.5 46.93	  
12 C Hans J. Schrøder & Hans Møller....... 375 500  538  483  562.5 2083.5 52.14 Guld
36 C Ingelise Palner & Arne Juhl.......... 303 441  534  553  454.5 1982.5 49.61 Sølv
30 C Mona Vincent & Thomas Vincent........ 352 414  488  475  528  1905  47.67 Bronze
 5 C Trine Foged & Kirsten Føns........... 332 330  651  406  498  1885  47.17 Blik
17 C Aiyo Skriver & Birte Saksø........... 349 497  450  338  523.5 1808.5 45.26	  
18 C Birgit Brandt & Anne Marie Brødsted.. 307 417  393  501  460.5 1771.5 44.33	  
35 C Vibeke Madsen & Elinor Sabroe Madsen. 385 403  414  368  577.5 1762.5 44.11	  
23 C Herdis Hassager & Bent Peter Jensen.. 335 433  352  444  502.5 1731.5 43.33	  
24 C Leif Jørgensen & Torben Siewert...... 286 398  484  380  429  1691  42.32	  
11 C Per Ørnstrand og Bent Skovfoged Olsen 219 447  433  441  328.5 1649.5 41.28	  
 6 C Ellen Voldsgaard & Ingelise Sillesen. 324 343  416  276  486  1521  38.06	  
29 C Arne Krogh-Nielsen & Ole Jacobsen.... 231 344  405  404  346.5 1499.5 37.53	 

Spil 1 N/None Spil 2 E/N-S Spil 3 S/E-W Spil 4 W/Both AQJT 8 83 KJT6 65 AKJ32 KQJ85 T652 AK6 J975 T43 T4 KQT3 J95 KT4 AK5 K532 8764 T732 KJ64 KJ54 T976 AQ94 872 Q9 A82 Q9 4 A62 T943 A73 J98 JT732 Q54 A864 K2 862 J975 765 KJ832 94 A52 AK4 QT8762 973 J 932 76 9 AQ95 AQ2 53 KJT743 T8765 7 KQ4 98 QT3 AKQ AQ9 J876 3 AQ8652 QJT84 NS ØV KontRes Score MP NS ØV KontRes Score MP NS ØV KontRes Score MP NS ØV KontRes Score MP 38 28 S 4 10 420 25 38 28 W 4 7 150 27 38 29 S 6 12 920 24 38 29 S 3U 11 660 31 27 29 N 3U 10 430 35 27 29 E 4 7 150 27 28 30 S 6 13 940 33 28 30 S 3U 10 630 23 30 26 N 2 9 140 6 30 26 E 3 8 50 19 31 27 S 6 12 920 24 31 27 S 1U 10 180 18 31 25 N 3U 9 400 13 31 25 W 4 10 -420 0 32 26 S 3U 12 490 13 32 26 N 3U 11 660 31 24 32 N 3U 6 -150 0 24 32 E 4 9 50 19 25 33 S 6 12 920 24 25 33 S 3U 11 660 31 33 23 S 4 10 420 25 33 23 W 3U 6 150 27 34 24 S 3U 12 490 13 34 24 S 1U 9 150 15 22 34 S 4 10 420 25 22 34 W 2 9 -140 6 23 35 N 4 10 420 4 23 35 S 2 9 110 6 21 35 N 3U 10 430 35 21 35 N 3 10 170 33 22 36 S 6 13 940 33 22 36 S 3U 12 690 36 20 36 S 4 10 420 25 20 36 E 3 9 -140 6 21 37 S 6 12 920 24 21 37 S 3U 10 630 23 19 37 N 3U 8 -50 3 19 37 N 5 10 -100 15 20 1 S 6U 12 990 36 20 1 S 4 9 -100 2 18 1 N 3U 9 400 13 18 1 W 1U 10 -180 2 19 2 N 3U 11 460 7 19 2 S 5 10 -100 2 17 2 S 4 10 420 25 17 2 N 4 9 -100 15 18 3 N 4 9 -50 0 18 3 S 3U 10 630 23 16 3 S 4 10 420 25 16 3 E 4 10 -130 10 17 4 S 5U 11 460 7 17 4 N 2 10 130 8 15 4 S 4 10 420 25 15 4 W 3 9 -110 12 16 5 S 6 12 920 24 16 5 N 2 9 140 11 5 14 S 4 9 -50 3 5 14 N 3 10 170 33 6 15 S 3U 9 400 2 6 15 N 3 8 -100 2 6 13 N 2U 10 180 8 6 13 N 3x10 930 36 7 14 S 3U 12 490 13 7 14 N 3U 11 660 31 12 7 N 3U 9 400 13 12 7 W 3U 6 150 27 13 8 S 6 12 920 24 13 8 S 3U 10 630 23 11 8 N 3U 9 400 13 11 8 E 3 9 -140 6 12 9 S 6 12 920 24 12 9 S 2 11 150 15 10 9 S 4 10 420 25 10 9 E 4x 9 100 22 11 10 S 3U 12 490 13 11 10 N 1 9 140 11
Spil 5 N/N-S Spil 6 E/E-W Spil 7 S/Both Spil 8 W/None AJ95432 J7642 Q942 Q762 KQ6 KQT AK42 AQ97 A4 QT 42 AQJT2 T KQ8 A84 J63 AK72 T86 T93 KQ5 A76 J53 K54 AJT 5432 A98 632 AJ9754 Q973 85 J8 KT643 9763 KT8 AJ7 962 Q65 AJT K9765 3 KJ864 A732 T652 3 K93 QJT75 QT9854 KQ7 A8 KT8 983 JT7 8 JT6 52 QJ52 K8543 K9873 84 Q95 AJ974 62 NS ØV KontRes Score MP NS ØV KontRes Score MP NS ØV KontRes Score MP NS ØV KontRes Score MP 38 30 W 3U 7 100 31 38 30 N 4 10 420 16 38 31 N 3U 9 600 20 38 31 S 2 9 110 29 29 31 N 2U 5 -300 5 29 31 N 4 10 420 16 30 32 N 3U 9 600 20 30 32 S 1U 9 150 35 32 28 N 3 6 -300 5 32 28 N 4 10 420 16 33 29 N 3U 9 600 20 33 29 N 1U 8 120 32 33 27 E 3 8 50 22 33 27 N 4 10 420 16 34 28 N 3U 11 660 32 34 28 S 2 7 -50 14 26 34 E 2 7 50 22 26 34 N 4 10 420 16 27 35 N 3U 9 600 20 27 35 N 3 8 -50 14 35 25 E 2 7 50 22 35 25 N 4 10 420 16 36 26 N 3U 9 600 20 36 26 E 3 7 100 26 24 36 E 2 8 -90 16 24 36 N 4 11 450 35 25 37 S 5 10 -100 2 25 37 N 1U 6 -50 14 23 37 N 2 8 110 36 23 37 N 4 10 420 16 24 1 E 2 7 100 6 24 1 N 4 7 -150 1 22 1 N 1x 6 -200 8 22 1 N 4 10 420 16 23 2 E 2 7 100 6 23 2 N 4 7 -150 1 21 2 E 3 9 -110 12 21 2 N 4 10 420 16 22 3 N 2U 8 120 10 22 3 N 1U 5 -100 5 20 3 N 3Ux 5 -1100 0 20 3 N 4 10 420 16 21 4 N 3U 11 660 32 21 4 N 2U 7 -50 14 19 4 N 3 5 -400 2 19 4 N 4 10 420 16 20 5 N 3U 11 660 32 20 5 N 1U 6 -50 14 18 5 W 3U 7 100 31 18 5 N 4 11 450 35 19 6 N 3U 11 660 32 19 6 S 1U 7 90 23 17 6 N 2 7 -100 14 17 6 N 4 10 420 16 18 7 E 2 7 100 6 18 7 S 1U 5 -100 5 7 16 W 1U 9 -150 10 7 16 N 4 10 420 16 8 17 N 3U 11 660 32 8 17 S 1U 9 150 35 8 15 E 2U 7 50 22 8 15 N 4 10 420 16 9 16 N 3U 9 600 20 9 16 S 1U 7 90 23 14 9 W 3U 7 100 31 14 9 N 4 10 420 16 15 10 S 3U 7 -200 0 15 10 S 1U 6 -50 14 13 10 E 2 7 50 22 13 10 N 4 10 420 16 14 11 N 3U 9 600 20 14 11 S 2 7 -50 14 12 11 E 3 7 100 31 12 11 N 4 10 420 16 13 12 S 4 11 150 12 13 12 S 2 9 110 29
Spil 9 N/E-W Spil 10 E/Both Spil 11 S/None Spil 12 W/N-S K432 KJ8 A98632 AKT3 AQ AKJT T8 AJT6 AQJ43 AQ98 A73 5 76 Q6 42 Q943 T865 AJ97 Q94 A763 54 QJT7 J5 Q8742 J764 KT9 83 9742 K6 AJ754 KQ7543 9 8765 2 JT76 542 J654 T9 A6 K942 J AQT84 AJ53 84 98763 K5 AJ5 K76 Q T52 K 96 8532 Q65 Q932 82 KT9 K3 KQ82 QJT873 K9532 KT972 AQJT T82 NS ØV KontRes Score MP NS ØV KontRes Score MP NS ØV KontRes Score MP NS ØV KontRes Score MP 38 32 E 2 7 100 11 38 32 N 3U 10 630 16 38 33 N 2 10 170 24 38 33 W 3 8 50 16 31 33 N 3 9 110 17 31 33 S 3U 10 630 16 32 34 S 3U 9 400 28 32 34 W 3 7 100 32 34 30 N 2 10 130 26 34 30 S 3 9 110 0 35 31 S 2U 9 150 21 35 31 E 3U 8 50 16 35 29 N 2 9 110 17 35 29 N 4 10 620 6 36 30 S 3U 9 400 28 36 30 E 3U 8 50 16 28 36 N 3 10 130 26 28 36 S 3U 10 630 16 29 37 S 3 10 130 16 29 37 W 2 8 -110 1 37 27 N 2 7 -50 6 37 27 N 3U 10 630 16 1 28 N 3 9 140 18 1 28 E 3U 8 50 16 26 1 N 3 11 150 32 26 1 N 3U 11 660 29 27 2 N 4 9 -50 6 27 2 W 4x 8 300 36 25 2 S 3 7 -100 2 25 2 N 3U 11 660 29 26 3 S 3 11 150 21 26 3 E 3U 8 50 16 24 3 N 3 7 -100 2 24 3 N 4 10 620 6 25 4 S 3U 9 400 28 25 4 W 3 8 50 16 23 4 N 3 9 110 17 23 4 N 4 10 620 6 24 5 N 4 9 -50 6 24 5 E 3U 8 50 16 22 5 N 3 9 110 17 22 5 S 3U 10 630 16 23 6 N 4 11 450 36 23 6 W 2 7 50 16 21 6 E 2x 7 200 34 21 6 N 3U 12 690 36 22 7 S 3U 10 430 34 22 7 E 3U 8 50 16 20 7 N 2 8 90 8 20 7 N 3U 11 660 29 21 8 N 4 9 -50 6 21 8 W 3 8 50 16 19 8 E 2 7 100 11 19 8 N 3U 11 660 29 20 9 N 4 9 -50 6 20 9 E 3U 7 100 32 9 18 N 2 10 130 26 9 18 N 3U 11 660 29 10 19 N 4 9 -50 6 10 19 W 2 7 50 16 10 17 N 5 9 -100 2 10 17 S 3U 9 600 2 11 18 S 2 8 90 14 11 18 W 2 8 -110 1 16 11 E 3x 7 500 36 16 11 N 3U 11 660 29 17 12 S 2U 7 -50 6 17 12 W 4 8 100 32 15 12 N 2 10 130 26 15 12 S 3U 10 630 16 16 13 N 4 10 420 32 16 13 W 2 7 50 16 14 13 N 3 10 130 26 14 13 S 3U 10 630 16 15 14 N 4 9 -50 6 15 14 W 2 7 50 16
Spil 13 N/Both Spil 14 E/None Spil 15 S/N-S Spil 16 W/E-W T52 QJ64 J32 972 T9432 T84 K8 A9853 53 T9 975 932 Q64 KT87 Q9832 Q4 AJ983 KT95 83 QT86 K954 A864 KQT5 K76 AQJ85 K962 A53 A97 T632 JT7 642 AQJ76 K8 532 AKQ64 K A8 AQ54 KJ6 AT975 K J9 652 KJT65 A74 T2 A63 KQ764 A72 A7 J3 QJ7 QJ54 KQ T942 J87 QJT6432 T87 J832 AQ43 KJ9875 NS ØV KontRes Score MP NS ØV KontRes Score MP NS ØV KontRes Score MP NS ØV KontRes Score MP 38 34 W 3U 12 -690 22 38 34 W 3 7 100 36 38 35 W 3 8 50 15 38 35 E 4 10 -620 2 33 35 E 3U 13 -720 9 33 35 W 2 7 50 31 34 36 E 3 7 100 26 34 36 W 2 9 -110 27 36 32 E 3U 12 -690 22 36 32 N 3 6 -150 2 37 33 E 4 9 50 15 37 33 S 2 7 -50 33 37 31 E 3U 13 -720 9 37 31 E 3 9 -110 6 1 32 W 4x 9 100 26 1 32 E 3 10 -170 15 30 1 W 3U 13 -720 9 30 1 N 2 6 -100 15 31 2 E 3 8 50 15 31 2 E 4 10 -620 2 2 29 W 3U 12 -690 22 2 29 E 2 8 -90 23 3 30 S 4 9 -100 8 3 30 E 3 10 -170 15 28 3 W 3U 12 -690 22 28 3 W 2 8 -110 6 29 4 E 3 9 -140 4 29 4 E 3 10 -170 15 27 4 W 3U 11 -660 32 27 4 N 2 7 -50 27 28 5 W 4 9 50 15 28 5 W 2 9 -110 27 26 5 E 5U 12 -690 22 26 5 N 2 6 -100 15 27 6 W 4 8 100 26 27 6 E 3 10 -170 15 25 6 W 3U 12 -690 22 25 6 S 3 7 -100 15 26 7 E 4 10 -420 0 26 7 S 2 7 -50 33 24 7 W 3U 12 -690 22 24 7 S 3 7 -100 15 25 8 S 3 10 130 35 25 8 E 4 10 -620 2 23 8 E 3U 13 -720 9 23 8 N 2 6 -100 15 24 9 E 3 7 100 26 24 9 E 3 10 -170 15 22 9 E 6U 13 -1470 1 22 9 N 1 7 80 34 23 10 S 3 9 110 32 23 10 E 3 10 -170 15 21 10 E 3U 13 -720 9 21 10 N 4x 7 -500 0 22 11 S 2 10 130 35 22 11 E 4 9 100 36 11 20 W 6U 13 -1470 1 11 20 E 1U 7 -90 23 12 21 E 2 7 50 15 12 21 E 3U 9 -600 6 12 19 E 6 11 100 36 12 19 S 1U 5 -100 15 13 20 E 4 8 100 26 13 20 E 3 10 -170 15 18 13 W 3U 13 -720 9 18 13 S 3 8 -50 27 19 14 E 3 9 -140 4 19 14 E 3 9 -140 24 17 14 E 4 12 -680 30 17 14 E 3 8 50 31 18 15 W 4 9 50 15 18 15 E 3 10 -170 15 16 15 W 3U 10 -630 34 16 15 E 2 9 -110 6 17 16 E 2 9 -140 4 17 16 S 2x 7 -100 30
Spil 17 N/None Spil 18 E/N-S Spil 19 S/E-W Spil 20 W/Both Q8 A432 KQJ Q98 KQT3 J952 Q65 T52 K62 KQ54 AQ9 Q K432 J K432 JT9543 3 JT72 97 KT86 T984 53 T432 A7 AJ9652 87 KQ743 T8 KJT9 4 AJ9 K8763 Q85 AT4 32 JT KJ85 T742 JT3 AK94 AT6 Q985 AT76 KQ432 Q AJT975 A87 Q2 AK9654 QJ5 A762 KJ65 4 A6 A8732 Q4 J973 A9876 63 87652 J7 985 86 K6 NS ØV KontRes Score MP NS ØV KontRes Score MP NS ØV KontRes Score MP NS ØV KontRes Score MP 38 36 S 3 10 170 30 38 36 W 2x 7 100 10 38 37 S 4 9 -50 16 38 37 E 2 11 -200 29 35 37 S 3 9 140 26 35 37 N 3 10 130 25 36 1 N 2U 9 150 32 36 1 E 4 11 -650 11 1 34 S 4 10 420 36 1 34 S 2U 7 -100 2 2 35 S 2 7 -50 16 2 35 E 4 11 -650 11 2 33 S 2 8 110 21 2 33 N 4 10 130 25 3 34 N 3U 9 400 36 3 34 W 3U 7 200 36 32 3 S 4x 8 -300 0 32 3 N 3 9 110 14 33 4 S 4 9 -50 16 33 4 E 4 11 -650 11 4 31 S 4 9 -50 14 4 31 N 3 9 110 14 5 32 N 3U 7 -100 6 5 32 E 3 10 -170 34 30 5 S 3 8 -50 14 30 5 N 3 10 130 25 31 6 N 2U 8 120 27 31 6 E 3 11 -200 29 29 6 N 3U 7 -100 5 29 6 S 2 11 150 35 30 7 N 3U 8 -50 16 30 7 E 2 11 -200 29 28 7 S 4 8 -100 5 28 7 E 2 5 150 35 29 8 N 1x 5 -300 0 29 8 E 4 11 -650 11 27 8 S 3 9 140 26 27 8 N 3 10 130 25 28 9 S 1x 9 360 34 28 9 E 4 11 -650 11 26 9 S 4 9 -50 14 26 9 E 4 9 50 6 27 10 N 3U 8 -50 16 27 10 E 4 11 -650 11 25 10 S 3 7 -100 5 25 10 W 2 7 50 6 26 11 S 2 7 -50 16 26 11 E 4 11 -650 11 24 11 S 2 9 140 26 24 11 N 1 10 130 25 25 12 N 1U 3 -200 2 25 12 E 3U 11 -660 2 23 12 N 3U 9 400 33 23 12 S 3 10 130 25 24 13 N 4 8 -100 6 24 13 E 4 12 -680 0 13 22 S 4 9 -50 14 13 22 W 2x 8 -470 0 14 23 N 3U 7 -100 6 14 23 E 1U 11 -210 24 14 21 N 3U 9 400 33 14 21 E 4 9 50 6 15 22 S 4 9 -50 16 15 22 E 4 11 -650 11 20 15 S 4 9 -50 14 20 15 N 2 8 110 14 21 16 N 2 8 110 24 21 16 E 2 12 -230 22 19 16 S 2 8 110 21 19 16 S 3 10 130 25 20 17 N 1U 8 120 27 20 17 E 2 11 -200 29 18 17 S 4 8 -100 5 18 17 N 3 10 130 25 19 18 S 2 9 140 30 19 18 E 4 10 -620 20