Slutstillingen i Hold-turneringen i Skander­borg BK over 15 runder 1974-75
                               Kamp-
                               point
 1 Holm - Thingman + Fr. Zscau - fr. Holm ..................... 89
 2 Holgaard & fr. do + K. Nielsen - fr. do .................... 86
 3 L. Pedersen - G. Pedersen + Fr. Albøge + Else Wegener ...... 83
 4 Klostergaard - Poulsen + G. Sørensen - Mathiasen ........... 80
 5 M. Hansen - P. Poulsen + Fr. Kristensen - Frk. Kristensen .. 74
 6 Rise - Erik E. + Fr. Rise - Fr. Petersen ................... 72
 7 Majland - Carstensen + Madsen - Gram ....................... 71
 8 Fr. Benzon - Christensen + Benzon - fr. Christensen ........ 68
 9 Edv. Nielsen - J. Nielsen - Fr. Morsø Andersen - Fr. Nielsen 67
10 Møller - fr. do + Lundbjerg - fr. do ....................... 57
11 Berthelsen - E. Nielsen + Fr. Berthelsen - fr. Gram ........ 55
12 Fr. Thingman - Fr. Glatved + Rønholt - Johnsen ............. 54
13 Fisker - fr. do + H. C. Christensen - fr. do ............... 43
14 Gregersen - Alexandersen + Fr. Wegener - fr. Nielsen ....... 37
15 Klausen - fr. do + Clausen - Digman ........................ 23


Tilbage til præsentation af Skanderborg Bridgeklub
Acol Plus startsiden