Afslutning i Skanderborg Bridgeklub 2007.
Formanden Erik Frederiksen aflægger beretning. I forgrunden : Dora Schou Petersen. I baggrunden : Grethe Bundgaard, Mikkel Jakobsen & Rasmus Skannrup.