Hvordan man regner resultatet ud i imp.

På resultatsedlen er påført alle oplysninger fra hver række. Scoren for et par sammenlignes med scoren for andre par i den samme række. Men lad os se på et eksempel.


Spil 1  N/None
Q3
AKJT85
83
A84
8765
964
QJ5
752
KT92
Q2
AK97
J63 
AJ4
73
T642
KQT9

NS ØV KontRes Score IMP
      MIDDEL  330
10  1 N 4 10 420     3
 9  2 N 2 12 230    -3
 8  3 N 2 11 200    -4
 4  7 N 4 10 420     3
 6  5 S 3U  9 400     2
      MIDDEL  360
21 28 N 2 10 170    -5
27 22 N 4 10 420     2
24 25 S 3U  9 400     1
34 29 S 3U 13 520     4
33 30 N 4 10 420     2
23 26 N 2 10 170    -5
31 32 N 4 10 420     2
      MIDDEL  300
52 43 OVERSID 300     0
44 42 N 4 11 450     4
45 41 N 4 11 450     4
51 46 N 2 10 170    -4
47 50 N 3 10 170    -4
48 49 N 2 13 260    -1

I Skanderborg Bridgeklub er parnumrene 1-20 reserveret til A-rækken, 21-40 til B-rækken og 41-60 til C-rækken.
I eksemplet er der 10 par i A-rækken, 14 i B-rækken og 10 i C-rækken.

Lad os først de på de 5 scorer i A-rækken: 420, 230, 200, 420 og 400. Hvert NS-par bliver sammenlignet med gennemsnittet 330 af disse 5 scorer. Det samme kan man sige om ØV-parrene. Par nummer 10 er 420-330 = 90 bedre end gennemsnittet.

De 90 "score"point omsættet til 3 IMP efter en særlig IMP-scala.

Computeren holder nu styr på, at ØV har fået -3 (minus 3) IMP.

Tilsvarende for de andre par. Tilsvarende i B-og C-rækken.

I C-rækken spiller man med et oversidderpar. Par nr. 52 har meldt afbud. Det betyder, at par nr. 43 sidder over. Parret tildeles 0 IMP, nemlig middel. I hvert spil kan man få plus/minus 24 IMP. Men normalt er udsvingene ikke så store.

De 27 spils IMP-værdi lægges sammen, og summen omsættes til kamppoint (KP) efter en særlig 25-0 skala. Hvis man f.eks. har opnået plus eller minus 2 IMP for hele aftenen, omsættes dette til middel, der er 15 KP.

Selv om man har fået et negativt antal IMP, kan man aldrig få mindre end 0 KP.


Ved afslutningen, april 2009.

Retur til præsentation af Skanderborg Bridgeklub

Opdateret den 17. april 2010.