Hvordan man regner resultatet ud i par

På resultatsedlen er påført alle oplysninger fra hver række. Scoren for et par sammenlignes med scoren for andre par i den samme række.

Her er et eksempel:
Spil  1  N/None
J42
753
K32
9764
K8 
KQT
9654
AQT8
T73
J8642
AT8
KJ
AQ965
A9
AK3
532

NS ØV KontRes Score  MP
10  1 E 4 10  -420   1
 9  2 S 2  6  -100   6
 8  3 E 3  5 200     8
 4  7 E 4 10  -420   1
 6  5 E 3 10  -170   4
34 21 E 3 11  -200   2
29 22 S 1  7  80    12
28 23 E 4 10  -420   0
24 27 E 3  9  -140   9
26 25 E 3 10  -170   5
33 30 E 3  9  -140   9
32 31 E 3 10  -170   5
50 41 E 3 10  -170   1
49 42 W 3  9  -140   5
48 43 E 3 10  -170   1
44 47 W 3  7 100     8
46 45 E 3  9  -140   5

Herdis Hassager uddeler præmier til Frede Dahl og Andreas Andersen ved afslutningen 2005.
I Skanderborg Bridgeklub er parnumrene 1-20 reserveret til A-rækken, 21-40 til B-rækken, 41-60 til C-rækken og 61-80 til D-rækken.
I det viste eksempel er der kun 10 par i A-rækken, 14 i B-rækken og 10 i C-rækken.

Lad os først de på de 5 scorer i A-rækken: -420, -100, 200, -420 og -170. Hvert NS-par bliver sammenlignet med hvert af de fire andre NS-par. Det samme kan man sige om ØV-parrene. Par nummer 10 har klaret sig dårligere end 3 af de andre NS-par og spillet lige op med par nummer 4: de har begge tabt 420 i score. For den ene uafgjorte kamp får par nr. 10 altså 1 MatchPoint (MP). Det samme kan man sige om par nr. 4. Stik modsat forholder det sig med par nr. 1, der har spillet lige op med par nr. 7, men vundet over parrene 2, 3 og 5. Ligesom par nr. 7 opnår par nr. 1 i alt 9 MP (1 MP for en uafgjort og 2 MP for af de tre hver sejre). MP for ØV er ikke anført, men det holder computerprogrammet styr med. Man kan også sige, at i hvert spil skal NS og ØV dele 8 MP. For de 27 spil kan man altså i alt opnå 27x8 MP = 216 MP. De 216 MP udgør 100%. Middel bliver 108 MP eller 50%.

I B-rækken er der flere MP i sving. I hvert spil skal NS og ØV dele 12 MP. 100% bliver denne gang 27x12 MP = 324 MP. 50% bliver så 162 MP.

Vi har valgt at føre de samlede resultater i procent, for så er det nemmere at sammenligne resultaterne. Det er for øvrigt også en nødvendighed, når vi tillader et vekslende antal par i samme række to forskellige spilleaftener.


Retur til præsentation af Skanderborg Bridgeklub

Opdateret den 11. juli 2006.