a:

b:

Defensive meldinger og modspilsaftaler

Grundsystem : Willy Dam: Bridgevejen 1-2-3

1ut = 15-17

4. hånd:

Bluff: aldrig a   b   / sjældent a   b   / ofte a   b

Svar : Stayman, Gerber

1§ = 4+farve, 12-21 H

 

Simpel indmelding:  5+farve, sunde 

1¨ = 4+farve, 12-21 H

 

Direkte overmelding: Udgangskrav, 1/2-farvet

1© = 4+farve, 12-21 H

Støtte til major vises bl. a. ved Swiss 4§/4¨

Spring til 2 i farve : spærrende, 6+farve

1ª = 4+farve, 12-21 H

Spring til 3+ :  Spærrende, 2-3-4-reglen

1ut = 15-17 H

Stayman, Gerber

Spring til 2ut : 5-5 i de laveste umeldte

2§ = 22+ H, §- eller sans-hånd.

2¨ = afmelding

Mod kunstig 1§ :

Mod 1ut :

2¨ = 22+ H. 8½+ stik.

2© = afmelding

Mod multi 2¨ :

Mod svag 2-åbning: Oplysning

2© = 22+ H. 8½+ stik.

2ª = afmelding

3§ = afmelding

Mod spærre 3/4-åbning: Oplysning (3) straf (4)

2ª = 22+ H. 8½+ stik.

Øvrige konventioner: Lightnerdobling

2ut = 20-21

Stayman, Gerber

3/4 i farve: 6/7+ farve. Stik efter 2-3-reglen.

 

Udspil: Højeste, fjerdehøjeste, MUD

Kald: Lav-høj

3ut = Gående minor

 

Markering: Malmø

Speciel limit :

1. afkast:lav = kald

Farveskift: Lavinthal

Speciel dobling:

Udspil mod farve:

Udspil mod sans:

Slemkonventioner: Blackwood-Morrow

EK

BTxx

Dx

EKx

T9x

Tx

KDB

KBT

xx

KDxx

KT9

xxx

DBTx

Dxx

xxxx

DBxx

Txx

Dxxx

BT9

DB

Dxxxx

EK

BTxx

Dx

EKx

T9x

Tx

KDB

KBT

xx

KDxx

KT9

xxx

DBTx

Dxx

xxxx

DBxx

Txx

Dxxx

BT9

DB

Dxxxx

Øvrige konventioner:

Langfarve trialbids

Fjerde farve krav

 

 

 

 

Gælder dette kun åbningsudspil? ja   nej x

 


I klubben ligger der systemkort, som du kan udfylde som ovennævnte med evt. ændringer og præciseringer.

Under Bluff skal du ved at sætte x angive, hvor tit spiller a og spiller b bluffer.

----------

Angående svar til åbningsmeldingerne skal du anføre, hvilket konventionelt svarsystem, du spiller med. Det kan være Swiss, Miniswiss, Stens 2ut, Forsinket støtte, osv.

--------

Under åbning 3ut står der ingenting. Mange spiller med, at det viser en gående 7-farve i minor (EKDxxxx) og højst én Dame ved siden af.

---------

Truscott er f.eks. 2ut i 1¨ X 2ut, hvor 2ut viser 4+kortstøtte i ¨ og 11-12 HLF, hvilket betyder at i 1© X 3©  viser 3© 8-9 HLF,

og at 2ª i 1ª X 2ª kun viser 4-7 HLF.

-----------

Sputnik er 1§ 1ª X og 1¨ 1ª X, hvor X viser 4+farve i © og 7-10 HL.

Straf er andre doblinger i 3. hånd efter indmel­ding i 2.Hånd, f.eks. 1© 1ª X og 1ª 2§ X.

Nogle spiller med negative doblinger til og med 2ª, hvilet betyder, at x i f.eks. 1ª 2§ X ikke er straf, men viser de to andre farver.

Under 4. Hånd skal du skrive 15-17 H, hvis det er som i 2. Hånd. Mange spiller med, at det er 11-14 H.

--------

Under Direkte overmelding (f.eks. 2©, når der åbnes med 1©) skal du skrive, hvad I spiller med. Det kan være "6-farve", "meget stærk", Michaels CueBid, osv.

---------

Under udspil skal du skrive, hvad I spiller med.

Under kald skal du skrive enten lille eller stort eller nej.

--------

Under markering skal du skrive enten høj-lav = lige (gammeldags) eller høj-lav = ulige (Malmø) eller nej.

-------

Under 1. afkast skal du skrive det, I spiller med, f.eks. kald eller markering eller uinteressant farve eller italiensk eller Lavinthal.

---------

Du skal markere det kort, der spilles ud fra.

De markerede kort er dem, Willy Dam anbefaler i sine bøger Bridgevejen 1-2-3.