Spil bridge i Skanderborg Bridgeklub

Vi kan tage nye spillere ind i løbet af sæsonen. Du kan også melde sig som substitut.
Send en mail eller en SMS på 29260712.
I sæsonen 2016-2017 var vi 53 par fordelt i 4 rækker.
Sæsonkontingentet var 1200 kr. for hovedmedlemmer og formentlig 970 kr. for medlemmer, der er hovedmedlem af en anden bridgeklub under Danmarks Bridgeforbund. Hvilende (passive) medlemmer 350 kr. Beløbet indbetales senest den 30. september på Danske Bank konto nr. 3675 4765863678. Husk at angive navn.

Vigtigt  Informationerne fra klubben vises ved at klikke: HER Vigtigt


Klik på et meldesystem for at se forslag til et systemkort Acol Plus - Bridgevejen - 5-farve major

Klik på et meldesystem for at downloade et forslag til dets systemkort i doc-format Acol Plus - Bridgevejen - 5-farve major

Spilletidspunkt og aftenens forløb
Vi spiller mandag aften 19.00-22.50 i Festsalen på Skanderborg Gymnasium.
Første gang den 4. september 2017.
Vi spiller ikke på gymnasiets feriemandage.
Vi spiller 7 runder à 4 spil.
Efter 3 runder (12 spil) er der kaffepause.

Det specielle ved klubbens turneringer
Vi spiller parturnering (Par) og impturnering (Imp) i 4 rækker.
Par og IMP er barometerturneringer med opgørelse efter hver 4. spil.
Kortene er givet på forhånd på klubbens kortgivningsanlæg.
Resultaterne tastes med udspil ind på BridgeMate,
og er normalt på nettet kl. 23:10.