Afbud og substitutregler

Skaf en substitut, når du / I er forhindret i at spille. Bestyrelsen har lavet en god substitutliste, der uddeles hvert år den første mandag i september. Brug den! Substitutlisten er ikke tilgængelig på hjemmesiden grundet registerloven.

Et par kan dog melde helt fra til en spilleaften.
Et afbud fra et helt par kan medføre, at der spilles med en oversidderrunde, og dette er træls. Så prøv at skaffe et helt substitutpar.

Afbud for et helt par og meddelelse om substitut skal være Lars Bo Christensen (29 25 12 54 ) (chrislarsbo@gmail.com) i hænde senest spilledagen kl. 15:00.

Substitutregler.

  • Er et par fraværende uden substitutter, tildeles det 45% i Par og minus 18 imp i IMP.
  • Har et par dobbelt-substitut, gælder det opnåede resultat, hvis det ligger inden for 45%-55% i Par og fra -18 imp til +18 imp i IMP, ellers rundes det op til 45% (-18 imp) eller ned til 55% (+18 imp).
  • Er der kun enkeltsubstitut, gælder det opnåede resultat, hvis det er over 45% (-18 imp), og ellers rundes op til 45% (-18 imp). Denne regel gælder dog kun, hvis meddelelse om substitut er givet senest mandag kl. 15:00. Ved for sen henvendelse er der intet sikkerhedsnet, altså ingen sikkerhed for 45% / minus 18 imp.
Det er altså tillokkende at få fat i en substitut. Det kan koste point (flasker) at lade være.

Ved afslutningen, april 2009.

Retur til præsentation af Skanderborg Bridgeklub

Redigeret den 6. oktober 2015.