Sæsonplan 2015-2016.

Indledende PAR I : 7/9, 14/9 og 21/9.

Indledende IMP I : 28/9 og 5/10.

Indledende PAR II : 19/10, 26/10 og 2/11.

Indledende IMP II : 9/11 og 16/11.

Indledende PAR III(1) : 23/11, 30/11 (fortsætter i 2016).

Juleturnering : 7/12 og 14/12.

Indledende PAR  III(2) : 4/1 (fortsat fra 2015).

Indledende IMP III : 11/ 1 og 18/1.

Hovedturnering PAR 1-6 : 25/1, 1/2, 22/2, 7/3, 4/4 og 18/4.

Hovedturnering IMP 1-5 : 8/2, 29/2, 14/3, 11/4 og 25/4.

Skanderborg Gymnasium er ferielukket :  12/10, 15/2, 21/12, 28/12, 21/3 og28/3.

Kontingentet er 1200 kr., incl. spisning til jule- og sæsonafslutning. En spiller, der er hovedmedlem i en anden klub slipper dog med 970 kr. Beløbet skal ind­be­ta­les via Netbank til reg. nr. 3675 og konto nr. 4765863678. Husk at angive navn, så ind­beta­lingen kan identificeres. Kontingent for passivt medlemskab er 350 kr. og dækker kun medlemskab af DBF og abonnement på Dansk Bridge.                                   

Substitutregler og afbud

Et helt par kan vælge at melde fra til en spilleaften. Det anbefales af hensyn til turneringen og de øvrige spillere, at man får fat i en sub­stitut / et substitutpar. Vi har igen i år fået en god substitutliste. Brug den. Med afbud i en række vil turneringen ikke kunne gennemføres ordentligt.

Afbud skal være Lars Bo Christensen (2925 1254) (chrislarsbo@gmail.com) i hænde senest spilledagen kl. 15:00. Meddel, hvilken substitut du spiller med, eller hvilket substitutpar der skal afløse jer.

Er et helt par fraværende, tildeles det 45% i Par og -18 IMP i Imp. Har et par dobbelt­substitut, gælder det opnåede resultat, hvis det ligger inden for 45%-55% i Par og -18- +18 IMP i Imp, ellers rundes det op til 45% (-18 IMP) eller ned til 55% (18 IMP). Er der kun enkeltsubstitut, gælder det opnåede resultat hvis det er over 45% (-18 IMP), og ellers rundes op til 45% (-18 IMP). Det er altså tillokkende at få fat i en substitut. Det kan aldrig koste noget, men det kan koste at lade være.

Op og nedrykning i de indledende runder à 3 (PAR) eller 2 (IMP) aftener. Efter hver runde rykker i princippet 3 op og 3 ned.

Efter 1. og 2. indledende runde i PAR og IMP rykker de 3 nederst placere­de i A ned i B, de 3 øverste i B op i A, de 3 nederste i B ned i C og de 3 øverste i C op i B. Denne automatik kan blive forstyrret, hvis et nyt par melder sig ind.

Endelig inddeling til mesterskabet i PAR og IMP

Pladserne i de to mesterskabsturneringer tildeles ved placerings-pointmetoden. I hver indle­dende runde tildeles parrene i A-rækken placerings-pointene 1 til 14, i B-rækken 11-24 og i C-rækken 21-33. Til sidst summeres placerings-pointene, og de 14 par, der har lavest point, placeres i A-rækken, osv. I alt 3 rækker. I tilfælde af samme antal placeringspoint, er det den totale procentscore i PAR og det totale antal imp i IMP, der er afgørende. I tilfælde af lighed også her, ser man på indbyrdes opgør.

Fejl i regnskabet skal meldes til Lars Bo (2925 1254) (chrislarsbo@gmail.com) senest torsdag efter spilledagen. Inden man henvender sig, skal man spørge de involverede, om der virkelig er tale om en fejl. Det er vigtigt at få fejl rettet. Selv om en fejl ikke betyder noget for dig, betyder den måske noget for et andet pars op- og nedrykning. Efter torsdag rettes fejl normalt ikke.

Hjemmesiden http://www.8660bridge.dk. Følg med i udviklingen og resultaterne, herunder løbende rettelser, i Skanderborg Bridgeklub ved at klikke ind på klubbens hjemmeside.

Præmier - Efter hver serie à 3 eller 2 runder er der præmie til nr. 1 i hver række.
 I mesterskabsturneringerne er der præmier til lidt flere.

Rygeregler - Det er forbudt at ryge indendørs. Rygning skal foregå uden for gymnasiets matrikkel.

Henvend dig til bestyrelsen, hvis du har spørgsmål og forslag

Erik Frederiksen, 8652 5768. erik.meisner.frederiksen@live.dk

Mogens Lindekilde, 8692 1839. moli@live.dk  

         Lars Bo Christensen, 2925 1254. chrislarsbo@gmail.com

Anker Mørk Thomsen, 3031 4987. mail@ankermoerk.dk

Hedvig Valsted 5133 8960. hedvigvalsted@gmail.com

Kristian Valsted, 4 18 18 777. valsted.kristian@gmail.com

 

Turneringer i Distrikt Østjylland. - Klubben yder tilskud til turneringer arrangeret af Distrikt Østjylland eller af Danmarks Bridgeforbund. Se tilmeldings­fristerne http://www.distriktoj.dk/. Husk kvittering for turnerings­indskuddet, eller vedlæg en deltagerliste, kun da refunderer Mogens 50%. Der ydes ikke tilskud til jubilæumsturneringer, som jo ikke er arrangeret af Distrikt Østjylland, men af en decideret bridgeklub.

 

Spil en privat turnering med resultatopgørelse

Om en turnering gælder, at den har været spillet ved mange borde. For hvert spil er kortfordelingen og resultatet lagt i Nords lomme som et vandreregnskab. Så du kan straks efter spillet se, hvordan NS / ØV har klaret sig. Har en turnering været spillet ved 20 borde, er en top +20 og en bund -20 for et spil. Man kan så forestille sig alle mulige mellem­resultater.

I en turnering er der 28-32 spil.

Prisen for en turnering er 50 kr., som går i Skanderborg Bridgeklubs kasse.

Da ordningen er baseret på genbrug, så vær omhyggelig med efter spillet at anbringe kortene i de rigtige lommer og resultatsedlen i Nords lomme.

Betaling foregår over netbank 3675 4765863678 (husk navn og kassens nummer), evt. direkte til Mogens.

Husk at påføre deltagernes navne på sedlen øverst i kassen med turneringen, så du hurtigt kan se, om du allerede har spillet den.

En turnering tages med hjem mandag og afleveres en mandag i klubben, efter at de er spillet.